Tin tức

DỰ ÁN XỬ LÝ RÁC TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

05/08/2016 - 2:18:18 CH
Tên dự án:   Trạm xử lý rác tập trung
Huyện Côn Đảo – Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu
Công suất:     25m3/ngày đêm
Chủ đầu tư:   Ban Quản lý công trình công cộng Huyện Côn Đảo
1-(1).jpg

2-(1).jpg