Tin tức

CÁC DỰ ÁN TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THÀNH

13/04/2017 - 2:31:10 CH

1. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác thải Mahalaxmi

Địa điểm: Mumbai - Ấn độ
Giá trị thực hiện: 3.750.000 SGD
Thời gian: 12/2007
Công suất: 750 tấn/ngày 
 

2. Tên dự án: Hệ thống quản lý chất thải tích hợp Brunei

Địa điểm: Sungai Akar & Sungai Paku
Giá trị thực hiện: 64.000.000 dollar Brunei
Thời gian: 2010
Công suất: 500 tấn/ngày.


3. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác Vũ Hán

Địa điểm: TP Vũ Hán – Tỉnh Hồ Bắc - TQ
Giá trị thực hiện: 32.000.000 RMB
Thời gian: 2010-2011
Công suất: 800 tấn/ngày 4. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác Saraburi

Địa điểm: TP Saraburi – Thái Lan
Giá trị thực hiện: 1.500.000 SGD
Thời gian: 2008
Công suất: 150 tấn/ngày 5. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác DOHA

Địa điểm: TP Doha – Qatar
Giá trị thực hiện: 6.900.000 SGD
Thời gian: 2006-  2008
Công suất: 2.300 tấn/ngày 6. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác Al Ain

Địa điểm: Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Giá trị thực hiện: 12.300.000 SGD
Thời gian: 2005-  2006
Công suất: 1.500 tấn/ngày 7. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác MIRI

Địa điểm: Maysia
Giá trị thực hiện: 2.700.000 USD
Thời gian: 2004
Công suất: 400 tấn/ngày 8. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác Johor

Địa điểm: Malaysia
Giá trị thực hiện: 3.000.000 USD
Thời gian: 2000-  2001
Công suất: 300 tấn/ngày 9. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác Jakarta

Địa điểm: Indonesia
Giá trị thực hiện: 6.500.000 SGD
Thời gian: 2000-  2001
Công suất: 1.500 tấn/ngày 10. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác Bangkok

Địa điểm: Thái Lan
Giá trị thực hiện: 3.000.000 SGD
Thời gian: 1999-  2000
Công suất: 100-150 tấn/ngày 11. Tên dự án: Trạm trung chuyển rác Phong Đài

Địa điểm: Phong Đài, Trung Quốc.
Giá trị thực hiện: 60.000.000 RMB
Thời gian: 2007
Công suất: 2400-3000 tấn/ngày